KST X10MINI V8.0 Softstart HV 7.5kg/cm@8.4V

46,90 

Lieferzeit: Lieferzeit 5 bis 7 Tage

KST X10MINI V8.0 Softstart HV 7.5kg/cm@8.4V