KST X10-5cm V8.0 Softstart HV 10.8kg/cm@8.4V

48,90 

Lieferzeit: Lieferzeit 5 bis 7 Tage

KST X10-5cm V8.0 Softstart HV 10.8kg/cm@8.4V